Certifikáty
Události
Objednávky & ceník
Obchody nabízející ARSET
Reference
Fotogalerie
Média
kontakt
Individuální vojenské dávky "W SH"
Individuální vojenské dávky "W Z"
Individuální vojenské dávky "W"
Individuální vojenské dávky "S"
Celodenní vojenské dávky "RB"
Airosft balíček
Vojenské jídlo
Rychle ohřáté pokrmy
Hasičký balíček "RS"
Střelecký balíček "SPZ SH"
Střelecké balíčky "SPZ"
Skupinové vojenské dávky
Příslušenství
OffRoad
Samoohřívací konzervy
Vojenské konzervy
Vojenské polévky
Celodenní pozemní balíček "PC-země" typu MRE
Arset
 

Pod obchodní značkou ARSET se skrývá výhradní zastoupení společnosti ARPOL s.r.o. v České republice. ARSET se specializuje na dodávky potravinových balíčků určených pro využítí všude tam, kde je potřeba rychlé a vydatné stravy při fyzicky náročných úkolech nebo kde nejsou k dispozici běžné způsoby stravování.

Náš obchodní partner – Arpol s. r. o. byl založen v roce 1993 jako rodinný podnik. Již od počátku činnosti poskytuje své služby ozbrojeným silám a dalším složkám, které se zabývají obranými a bezpečnostními úkoly v krizových oblastech  i v rámci integrovaného záchranného systému. Dále se specializuje na cestovní ruch, turistiku, zájmové činnosti jako například rybářství nebo myslivost. Zkušenosti získané skupinou manažerů operujících ve vojenské infrastruktuře a zařizujících stravování jsou využívány při realizaci aktuálních úkolů, například dodávky potravin vojenským jednotkám v Polsku i při plnění jejich úkolů v zahraničí (např. Afghánistán).

Příkladem potravin určených pro armádu už od roku 1993 jsou:  „S“ individuální suché potravinové příděly, „WS“  kondenzované (koncentrované) balíčky potravinových přídělů pro armádu a „WSm“ kondenzované balčíky potravinových přídělů navrhnutých pro lodní posádky s obsahem masa, masných produktů a dalších potravin.

ARPOL s.r.o. se aktivně podílela na rozvoji stravovacích řešení v rámci nově vznikajícího národního integrovaného záchranného systému. Jednání s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému přispěly k plnění úkolů a to formou potravinových přídělů určených pro osoby vykonávající těžké úkoly spojené s likvidací přírodních katastrof, požárů a provozních havárií jak v Polsku, tak i v zahraničí.

Na základě zákona o utajených informacích  z 22. 1. 1999 ARPOL s.r.o. zaměstnává pracovníky, kteří jsou vázáni slibem mlčenlivosti a pověřováni pro přístup k tajným informacím stupně "tajné". Věříme, že je to základ spolupráce s institucemi pro které je udržování tajemství cílem jich samotných.  

 V roce 2004 společnost ARPOL obdržela certifikáty systému řízení jakosti ISO 9001:2000 a systému HACCP (správné hygienické a výrobní praxe). Od roku 2006 je Arpol držitelem N 1126H CAGE - NATO, což je kód národních, ochodních a vládních subjektů spolupracujících se Severoatlantickou aliancí.

 

 
 
ARPOL PR – ARSET ČR, Firma - „ARPOL“ z o.o. PR
ul. Trasa Poĺnocna 14, 65-119 Zielona Góra